Protecció solar per lluernaris

Un recobriment de qualitat i avançada tecnologia en protecció solar per claraboies.

Operario aplicando Solarshield

Cúpules, lluernaris, claraboies i sostres de vidre, policarbonat, metacrilat i altres materials sintètics permeten l'entrada de llum, però també de radiacions infraroges, generant una calor excessiva a l'interior d'edificis i locals

"L 'efecte hivernacle" és característic d'aquest tipus de tancaments i molt difícil, sovint impossible, de climatitzar. La incidència solar, especialment en plans inclinats o horitzontals, és molt alta.

En les lluernes més transparents els raigs de llum solar poden penetrar a través del tancament i provocar molestos reflexos i enlluernaments en zones de treball o de pas.

Solar-Shield Lux

Protecció de claraboies, lluernaris i tota classe d'elements arquitectònics de vidre.

Solar-Shield és una laca polimèrica, brillant, translúcida, resistent a la llum i a la intempèrie, amb una alta reflexió de les radiacions infraroges. Adequada per a la seva aplicació sobre vidre, policarbonat i altres materials plàstics que hagin de ser protegits de la calor solar i dels reflexos produïts per la llum

Reflecteix el 68% de les radiacions solars

Millora el confort en el lloc de treball

Redueix la decoloració del mobiliari

Redueix les despeses en climatització

Elimina els enlluernaments

Millora la visibilitat en general

Evita l'excés de calor

Protegeix el suport de l'envelliment prematur

Rehabilita estèticament les superfícies sintètiques deteriorades

Prevé el deteriorament de les mercaderies

TOP