SolarcheckProtecció davant dels raigs ultraviolats

Decoloració

REDUEIXEN i RETARDEN la decoloració

-99,9% U.V.

Filtren el 99,9% dels U.V. preservant mobiliari i objectes de valor

FPS 285+

Protegeixen als seus dels nocius raigs ultraviolats

Protecció Ultraviolada

Evitar la decoloració, és possible?

REDUIR i ENDARRERIR la decoloració amb làmines Solarcheck

Encara que invisibles, els raigs U.V. causen efectes nocius, no només en la nostra pell, sinó també en teixits, mobiliari, objectes d’art, etc.

Les làmines Solarcheck filtren i redueixen més d’un 99% de la radiació ultraviolada que penetra a través dels vidres, i poden reduir també fins a un 95% dels raigs infrarojos solars.

Reduint les radiacions ultraviolades i d’infraroigs contribuïm a preservar el conjunt de mobiliari i decoració exposat,retardant i reduint els efectes decolorants del sol i la seva excessiva calor.

Retarden els efectes decolorants del sol.

Preserven el mobiliari i les mercaderies en exposició.

Làmines Solarcheck específiques per a aparadors

Invisibles i inapreciables per l’ull humà una vegada instal·lades
No distorsionen la visió dels articles exposats

Factor de Protecció Solar FPS 285+

El Factor de Protecció Solar (FPS) és la mesura d’absorció dels raigs ultraviolats, i ens indica el temps màxim que podem exposar-nos al sol sense risc de patir cremades. Com més alt és aquest índex, més gran és el temps de protecció que proporcionen (totes les referències filtren més del 99% dels raigs UV).

Quins factors causen la decoloració?

Generalment es creu que la decoloració només la produeixen els raigs ultraviolats del sol, i que bloquejant aquests s'evita el problema, un error molt estès.

Si bé els raigs UV. són els principals causants de la decoloració, hi ha altres agents amb efectes decolorants que no sempre es poden evitar.

Les làmines Solarcheck rebutgen més d'un 99% dels raigs UV. i fins al 95% dels infrarojos, permetent prolongar el temps d'exposició dels articles

Principales causantes de la decoloración
TOP